Dopravné značky

Materiál obsahuje základné informácie o význame a delení dopravných značiek, pravidlách cestnej premávky a niekoľko pracovných listov na precvičovanie a upevňovanie učiva. Žiaci pracujú s obrázkovou podobou jednotlivých dopravných značiek a pri plnení zadaní v pracovných listoch využívajú metódy triedenia, priraďovania, identifikácie a kresby značiek podľa pokynov, dokresľujú, uplatňujú vlastnú kreativitu pri návrhu novej značky. Autorka zakomponovala do niektorých úloh aj medzipredmetové vzťahy.

 

 

Autori: 
Vašková Eva, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
20s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ev_dopravne_znacky.pdf855,39 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: