Čítame o regiónoch Slovenska 2. časť

Autorka v publikácii prezentuje texty a úlohy, ktoré vytvorila v rámci záujmového útvaru Čítanie hrou. Texty obsahujú informácie o Orave, Záhorí, Horehroní a Liptove. Ku každému z textov autorka ponúka zaujímavé úlohy. Okrem skutočnosti, že sa texty dajú využiť na vlastivede, môžu byť aj súčasťou regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. Niektoré z úloh sú zamerané na priradenie krojov k regiónom, prezentácii prvkov ľudovej architektúry a festivalov ľudovej kultúry.

Autori: 
Vasilová Ľudmila, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
22s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: