Pokyny na úpravu časopisu

Pokyny pre autorov (v prípade záujmu o publikovanie v našom občasníku):
1. V záhlaví článku uveďte jeho názov, Váš titul, meno a priezvisko, pracovisko.
2. Článok píšte v MS OFFICE WORD (jednoduché riadkovanie, písmo Arial Narrow, veľkosť 14).
3. Článok pošlite na adresu - kontaktujte užívateľa RNDr. Erika Fryková.