Bio - Enviro

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.

Autori: 
Mgr. Lazorová Ľudmila
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ll_bio_enviro.pdf1,85 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: