Mediačné zručnosti – mediácia v školskej praxi

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre efektívne a dlhodobé riešenie sporov vzniknutých na pôde školy v zmysle zachovania vzájomnej úcty, tolerancie a taktiež ľudskej dôstojnosti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1412/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: