IKT v hudobnom vzdelávaní

Získať základné vedomosti a zručnosti vo využívaní informačných technológií v hudobnom vzdelávaní, so zameraním na tvorbu hudobných aranžmánov, inštrumentáciu a počítačovú notosadzbu.
Získať základný prehľad o možnostiach využitia IKT v hudobnej teórii.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
479/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
IKT v hudobnom vzdelávaní