Austrália 2. časť

Učebný zdroj je využiteľný vo vzdelávaní žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými úlohami a zadaniami, ktoré sú určené na osvojovanie si a precvičovanie geografického učiva o kontinente Austrália. Autorka v nich aplikovala pestré úlohy, ilustratívne názorné obrázky a metódy, ktoré svojim potenciálom môžu prispieť k vyššej aktivizácii a motivácii žiakov.

Autori: 
Pappová Ibolya, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
15s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ip_australia_2cast.pdf941,88 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: