Angličtina hrou 4. časť

Učebný zdroj ponúka niekoľko pracovných listov pre žiakov záujmového krúžku Angličtina hrou na prvom stupni ZŠ, pomocou ktorých si zábavnou formou precvičujú a upevňujú učivo anglického jazyka preberané na vyučovacích hodinách pri témach Určovanie času, Denný režim, Šport a voľný čas, Zvieracia ríša.  Pracovné listy obsahujú úlohy na osvojovanie si slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti, ktorá napomáha utváraniu konkrétnych predstáv a následnému upevňovaniu vedomostí a zručností. Žiaci získavajú nové poznatky prirodzenou, zábavnou formou, a tým si osvojujú, rozvíjajú a obohacujú slovnú zásobu. Autorka využila množstvo obrázkového materiálu, aplikovala rôznorodé zadania i problémové úlohy.

Autori: 
Zozomová Viera, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon vz_anglictina_hrou_4cast.pdf2,61 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: