Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy

Vzdelávanie súčasnej mladej populácie je napriek pokroku vo všetkých ob-
lastiach nášho života ešte stále výrazne zaťažené akademickými tradíciami tak
v oblasti kurikula (obsahu – čo učíme), ako aj v oblasti vyučovacích metód
(ako to učíme).
Otázka je, či to, čo učíme je potrebné pre život a prácu v rôznych oblastiach
a či metódy, ktoré používame, zabezpečujú požadované vedomosti, zručnosti
a postoje na budúce uplatnenie sa v reálnej praxi.

Autori: 
A. Tomengová
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-421-0
Rok vydania: 
2012
Rozsah: 
64s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon aktivne_ucenie_tomengova_web.pdf3,68 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: