Ako riadiť výučbu v domácom prostredí v čase koronavírusu - Autentické príklady od učiteľov prevzaté z #FCL Talks

Autentické príklady od učiteľov prevzaté z #FCL Talks

Vážení kolegovia, FCL organizuje nový webový seminár zameraný na prezentáciu skúseností a námetov učiteľov v súvislosti so zatvorením škôl a výučbou v domácom prostredí v čase prepuknutia choroby Covid 19 v Európe. Webinár Ako organizovať testovnie študentov v čase koronavírusu (How to organize the testing of students in times of COVID-19 crisis) sa uskutoční v utorok 7. apríla o 16:00 (SEČ). Eric Welp, poradca v Kennisnet v Holandsku, ponúkol predstavenie usmernení a podpory, ktorú Kennisnet v súčasnosti poskytuje školám, ako testovať svojich študentov (napr. Organizovanie testov spôsobom, ktorý rešpektuje pravidlá sociálneho odstupu, dištančné testy, ako sú formatívne testy a video testy).

Každý, kto má záujem, sa môže prihlásiť na webinár na adrese:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5i1tyaWbnCJIbgNXMCkYNviFrd2Bj129ojOZzRk2z_W9TIQ/viewform

 

 

FCL talks  - Záznamy z webových seminárov ktoré sa už uskutočnili :

V piatok 20. 3. 2020 sa uskutočnilo mimoriadne vydanie rozhovorov Future Classroom Labs (FCL) zamerané na prezentáciu skúseností a námetov učiteľov v súvislosti so zatvorením škôl a výučbou v domácom prostredí v čase prepuknutia choroby Covid 19 v Európe. Každý, kto mal záujem, sa mohol pripojiť priamo k webináru TEACHING IN TIME OF CORONA, Authentic stories from teachers (Vyučovanie v čase koronavírusu, autentické príklady od učiteľov). Záznam z webinára si záujemcovia môžu pozrieť na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=kjy6y4r8NBU&list=PLMIuuCM5DlmJWmpD140qADf4accDOt75L

Webinár bol realizovaný v anglickom jazyku. V jednotlivých prílohách Vám postupne prinesieme výber podstatných informácií formou stručných poznámok a postrehov z vystúpení kolegov z Talianska, Moldavska, Grécka, Chorvátska, Estónska, Slovenska, Fínska, Izraela a Španielska.

Viď prílohy : výstup Eleny Balestrazzi z TALIANSKA, T. Popa z MOLDAVSKA, Andreas Galanos z GRÉCKA, Alenka Miljević z CHORVÁTSKA,  Aivar Hiio z ESTÓNSKA, Kornélia Lohyňová zo SLOVENSKA, Sampo Forström z Fínska, Karina Batat z Izraela a Montserrat Jiménez Vila zo ŠPANIELSKA.

 

MPC ako partner EU Schoolnet môže v prípade záujmu sprostredkovať prezentovanie výstupov a postrehov z prostredia slovenských škôl na niektorom z pripravovaných webových seminárov FCL a na webovej stránke MPC v rubrike Krátke metodické inšpirácie (KMI) https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie.

Prílohy: