Ako aktivizujúco vyučovať odborné predmety

Hlavným cieľom učebného zdroja bolo opísať ukážky niekoľkých konkrétnych aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré sa dajú aplikovať na rôzne odborné predmety ekonomického a technického zamerania.
Učebný zdroj je rozdelený na dve časti – teoretickú a praktickú. Prvá časť obsahuje stručné teoretické východiská o vyučovacích metódach a ich klasifikáciu. Podstatu učebného zdroja tvorí druhá časť, kde sú uvedené konkrétne ukážky jednotlivých vyučovacích metód, ktoré sú vhodné na aplikáciu v rôznych odborných predmetov. Okrem obsahu, ktorý sa má pomocou vyučovacích metód prezentovať, uvádzame aj ich metodické a didaktické spracovania: cieľ výučby, forma výučby, možnosti využitia, podrobný metodický návod ako pomocou týchto metód vyučovať, kompetencie, ktoré sa u žiakov môžu rozvíjať a návrh na hodnotenie a klasifikáciu dosiahnutých výsledkov.

Autori: 
Ing. Helena Harausová, PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-396-1
Rok vydania: 
2011
Rozsah: 
62s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: