Zvuk a veta

Materiál obsahuje pracovné listy zamerané na zopakovanie, utvrdzovanie a precvičovanie učiva o zvukovej stránke jazyka a reči, typológii viet a vetnej skladbe. Autorka do ich koncepcie zaradila na úvod každého učiva zhrnutie základných informácií, a následne vytvorila pre žiakov rôznorodé úlohy na jeho precvičovanie (výber správnej odpovede, triedenie, priraďovanie...). Pri opakovaní vedomostí o delení viet využila aj umelecký text. 

Autori: 
Pappová Katarína, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon kp_zvuk_a_veta.pdf524,66 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: