Život v lese I. časť

Učebný zdroj predstavuje súbor pracovných listov pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré slúžia na precvičovanie, upevňovanie a systematizáciu vedomostí z tematického celku Život v lese vo voliteľnom predmete BIO-ENVIRO. Obsah pracovných listov vychádza z učebných osnov pre daný predmet.

Autori: 
Nôtová Natália. Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon nn_zivot_v_lese_1cast.pdf1,56 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: