Život s človekom a v ľudských sídlach

Autorka v materiáli ponúka niekoľko pracovných listov, kde si žiaci môžu precvičiť učivo o úžitkových, okrasných a jedovatých rastlinách, živočíchoch prospešných pre človeka, chovateľsky významných vtákoch a cicavcoch i živočíchoch, ktorí žijú v okolí ľudských sídel. Využíva farebné obrázky, aplikuje zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú pre žiakov motivujúce.

Autori: 
Varechová Martina, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
14s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: