Zásady zdravého života a starostlivosť o zdravie 2. časť

Učebný zdroj  je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj vznikol so zavedením predmetu Výchova k zdraviu do školského kurikula.. V publikácii sa nachádza  súbor pracovných listov, ktorý má ambíciu nahradiť v súčasnosti absentujúce učebnice na témy : Správne vytváranie a využívanie denného režimu, Zdravý spôsob života a starostlivosť o zdravie s rešpektovaním prijatých zásad a noriem, Základné ľudské potreby a ich hierarchia, Zásady zdravého stravovania, Vitamíny, Biopotraviny, Pitný režim, Poznanie a pochopenie významu striedania psychickej a fyzickej práce s oddychom, spánkom, hrou, pobytom s kamarátmi, správnym výberom televíznych programov, kníh a ponukou iných masmédií. Pohyb pre zdravie človeka.

Autori: 
Hricová Anna PaedDr., PhD.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
30s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: