Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov

Číslo akreditácie: 
1/2020 _ ZMDPŠ
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: