Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy

Číslo akreditácie: 
3/2020 – ZMDPŠ
Dokumenty
Akreditované znenie: