Zábavná matematika 3. časť

Publikácia ponúka súbor pracovných listov určených na opakovanie jednoduchých konštrukcií a sprístupňovanie učiva o konštrukcii trojuholníka, ktorý autorka odporúča využívať v rámci záujmového útvaru Zábavná matematika. Obrázky, ktoré sú vytvorené v programe GEOGEBRA, predstavujú autorské riešenia jednotlivých príkladov.  Používanie edukačného softvéru  nenahrádza rysovanie klasickým spôsobom pri využití papiera, ceruzky, pravítka a kružidla, ale ho dopĺňa,  pomáha najmä žiakom pri riešení rôznych úloh, zvyšuje ich motiváciu. 

Autori: 
Baňasová Jana, Mgr
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
24s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jb_zabavna_matematika_3cast.pdf1,23 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: