Zábavná angličtina nás baví

Učebný zdroj bol vytvorený pre záujmový útvar  tvorivá dramatika, ale dá sa aj využiť na vyučovacích hodinách predmeu slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor dvanástich pracovných listov, z ktorých 11 obsahuje básne a posledný pracovný list poviedku. Žiaci majú možnosť odpovedať na otázky k jednotlivým básňam a textu, hľadať rýmy, dopĺňať záver príbehu, vyjadrovať svoje pocity, dramatizovať báseň, ale zároveň aj vyhľadávať zdrobneniny a prídavné mená, vyfarbovať obrázky a nakresliť obrázok podľa charakeristiky osoby.

Autori: 
Barillová Jana, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
18
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
18s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jb_tvoriva_dramatika_nas_bavi.pdf917,99 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: