Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu: je rozvinúť profesijné kompetencie v oblasti práce s textovými súbormi, v spracovaní získaných textových údajov, vo vytváraní nových digitálnych zdrojov a ich ukladaní a archivácii.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
893/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Spoznajme textový editor