Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca

Číslo akreditácie: 
7/2020 – PIV3
Druh: 
Odborný konzultant
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Dokumenty