Využitie piesní na hodinách AJ

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je motivovať učiteľov anglického jazyka používať piesne vo vyučovacom procese a pripravovať k nim úlohy. Autorka v publikácii ponúka praktické ukážky piesní a úloh na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti na hodinách anglického jazyka, aby si žiaci rozvíjali jazykové kompetencie aj netradičnými inovatívnymi postupmi.

Autori: 
A. Pávová
Autor link: 
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-0695-0
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon pavova_piesneaj__web.pdf1,61 MB
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: