Vychádzky do okolia školy, obce a blízkej prírody 1. časť

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet  vlastiveda, prípadne pre samostatný predmet regionálna výchova. Spracované sú témy: Čo o svojom meste/dedine vieš, zorientovanie sa v priestore, Doprava, Povrch a vodstvo, Značky na mapách, mapa, kompas, buzola, turistický smerovník, GPS. Otázky pre žiakov sú  formulované tak, aby boli využiteľné pre akékoľvek mesto/obec.

Autori: 
Suchárek Stanislav, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ss_vychadzka_do_okolia_skoly.pdf2,25 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: