Veselo po anglicky so štvrtákmi II.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú a prekladajú z angličtiny vety, rozhodujú o správnosti výrokov. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovesa mať.

Autori: 
Karašová Beáta, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon bk_veselo_po_anglicky_4roc_2cast.pdf2,5 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: