Veselo po anglicky so štvrtákmi I.

Učebný zdroj ponúka súbor 11 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú vety, vystrihujú a skladajú puzzle. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovies jednoduchého prítomného a priebehového času.

Autori: 
Karašová Beáta, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
19s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon bk_veselo_po_anglicky_4roc_1cast.pdf1,7 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: