V krajine ABECEDA - Čítame v krajine ABECEDA 1.

Autorka ponúka súbor 18 pracovných listov, v ktorých sa nachádzajú literárne útvary rôzneho typu a podané rôznou formou. Napríklad čítanie s prestávkami, obrázkové čítanie. Úlohy k jednotlivým textom sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením. Žiaci majú odpovedať na otázky súvisiace s textom, hľadať a vytvárať rýmy, hľadať vybrané slová. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ na vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry.

Autori: 
Pavlikovská Zdena, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
39s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zp_citame_v_krajine_abeceda_1cast.pdf1,54 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: