Úvod do šitia

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare Šitie pre druhý stupeň základnej školy. Obsahuje 4 pracovné listy zamerané na históriu šijacieho stroja, druhy šijacích strojov, šijací stroj a jeho príslušenstvo. Štvrtý pracovný list ponúka kvíz na overenie získaných vedomostí a zároveň obsahuje aj správne odpovede, žiaci môžu urobiť sebakontrolu.

Autori: 
Girová Lucia
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon lg_uvod_do_sitia.pdf1,79 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: