Úvod do digitálneho sveta pre 6. ročník

Učebný zdroj je určený pre žiakov šiesteho ročníka, ako učebný materiál na hodiny informatiky. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu práca s informáciami: tabuľkového editora Excel, grafického editora Skicár a LogoMotion a prezentačného programu PowerPoint. V druhej kapitole sa nachádzajú témy z okruhu IKT a programové systémy. Autorka popisuje základné časti počítača, jeho históriu, pre aký počítač sa rozhodnúť pri nákupe a sprístupňujeme pojmy súbor a adresár. V ďalšej kapitole sa venuje okruhu komunikácia a internet, konkrétne slušnému správaniu na internete. Štvrtá kapitola Spoločnosť a technológie sa zaoberá počítačovou bezpečnosťou, ako si uchrániť zdravie pri počítači. Zaoberá sa vírusmi a antivírusovými programami. Piata kapitola Algoritmy a programovanie sa venuje základom programovania v programovacom prostredí Imagine. 

Autori: 
Komárová Petra, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
47s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon pk_uvod_do_digitalneho_sveta_6roc.pdf2,13 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: