Umenie očami detí 1. časť

Učebný zdroj ponúka štyri témy, ktoré môže učiteľ na prvom stupni využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, v záujmovom útvare, alebo aj vychovávateľ v školskom klube detí na rozvoj pochopenia umeleckého textu, básne, na rozvoj výtvarného prejavu a psychomotorických zručností žiakov. Obsahuje umelecké texty a k nim zadané úlohy zamerané na rozvoj pochopenia textu, dramatizácie, pieseň, hru, doplňovačky, osemsmerovky. Žiaci majú strihať, lepiť, vyfarbiť obrázky, poskladať obrázky podľa časovej následnosti. Učebný zdroj obsahuje aj metodický postup na vytvorenie vianočných ozdôb.

Autori: 
Köryová Jana PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
31s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon jk_umenie_ocami_deti_1cast.pdf2,03 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: