Tvoriví štvrtáci 1. časť

Autorka vytvorila učebný zdroj pre štvrtý ročník ZŠ, ktorý obsahuje pracovné listy so zaujímavo koncipovanými zadaniami z oblasti rómskej kultúry a tradícií v prepojení so slovenským jazykom. Žiaci plnia úlohy typu doplň, priraď, vyber, vyznač, vytvor správne dvojice, roztrieď, podčiarkni, nakresli a pod. Materiál je doplnený rozprávkami, hádankami a prísloviami v rómčine i v slovenskom preklade. Žiaci pracujú s textom prostredníctvom rozličných úloh, dopĺňajú chýbajúce slová, odpovedajú na otázky, kreslia vlastné obrázky, riešia krížovky. 

Autori: 
Jeszeová Zuzana, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon zj_tvorivi_stvrtaci_1cast.pdf1,42 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: