Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka

Hlavným cieľom vzdelávania sú inovácie v aprobačnom predmete anglický jazyk pri implementácii tvorivých prvkov do vyučovania anglického jazyka.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
573/2011 - KV
Druh: