Tvorivé cvičenia s vybranými slovami 3. časť

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor pracovných listov na precvičenie, preopakovanie vybraných slov po obojakých spoluhláskach s, v a z. Jednotlivé úlohy sú zamerané na dopĺňanie i, í, y, ý, na dopĺňanie slov k obrázkom, doplnenie slov do viet, do básničiek, vyfarbovanie obrázkov, vytvorenie príbehu s využitím vybraných slov. 

Autori: 
Kiškašová Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
25s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: