Tvorivé cvičenia s vybranými slovami 2. časť

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach p, r. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, zmeň, nájdi, doplň, spoj, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj formu tabuliek, krížovku, doplňovačku s tajničkou, pojmovú mapu, hádanky. Materiál vhodne dopĺňajú názorné obrázky, ktorú sú aj súčasťou jednotlivých zadaní.

Autori: 
Kiškašová Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
17s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: