Tvorivá matematika I.

Autorka vytvorila učebný zdroj Tvorivá matematika pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými zadaniami na premenu jednotiek, meranie dĺžky, geometrické útvary, výpočty obvodov a obsahov. Autorka tu zakomponovala aj magické štvorce, postupové a zábavné úlohy. Využila štvorcové, obdĺžnikové a trojuholníkové  siete, tabuľky, pojmovú mapu, názorné obrázky, priestor na rysovanie a vyznačovanie, a zároveň uplatnila aj zreteľné medzipredmetové vzťahy, najmä so slovenským jazykom.

Autori: 
Balážova Soňa, Ing.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon sb_tvoriva_matematika_1cast_5a6roc.pdf913,34 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: