Tvorivá dramatika - Ako ide rok

Autorka vytvorila učebný zdroj v rámci precvičovania učiva o slovných druhoch, význame slov a slovných spojení prostredníctvom jednoduchých úloh a metód metód tvorivej dramatiky. Pracovné listy sú koncipované v kontexte jednotlivých ročných období. Autorka využila zadania typu doplň, vyber, napíš, priraď, spoj do správnych dvojíc, do úloh zakomponovala množstvo názorných obrázkov a ilustrácií vhodných aj na vyfarbovanie, aplikovala cinquain, akrostich, brainwriting, pojmové mapovanie, eskimácku poštu, báseň piatich zmyslov. 

Autori: 
Beňková Viera, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
35s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon vb_ako_ide_rok.pdf1,75 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: