Tvorivá dramatika 2. časť

Druhá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika obsahuje pracovné listy na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a litetatúry prostredníctvom práce s literárnym textom, rozprávkou, príbehom či pohybovou hrou. Žiaci plnia vhodne koncipované, motivujúce úlohy, riešia hádanky, krížovky, precvičujú jazykolamy, zdôvodňujú svoj výber, vymýšľajú vlastné príbehy. Autorka využila aj zadania na rozvoj vyšších myšlienkových operácií a vlastnú tvorivosť žiakov.

Autori: 
Križanovičová Eva, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
33s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ek_tvoriva_dramatika_2cast.pdf1,01 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: