Tvorivá angličtina - pracovné listy VI. (Food and Drinks III.)

Šiesta časť učebného zdroja Tvorivá angličtina obsahuje zadania na precvičovanie slovnej zásoby na tému mäsových výrobkov, produktov z mlieka, typických slovenských i cudzokrajných jedál. Žiaci plnia úlohy typu doplň správne vynechané písmeno do pomenovania, spoj názov s obrázkom, ideentifikuj jedlo či produkt podľa pôvodu. Materiál vhodne dopĺňajú farebné obrázky niektorých jedál či produktov.

Autori: 
Fojtíková Milada, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
15s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: