Tvorivá angličtina - pracovné listy V. (Food and Drinks II.)

Piata časť učebného zdroja Tvorivá angličtina obsahuje pracovné listy, kde si žiaci precvičujú slovnú zásobu na tému sladkých jedál a pekárenských výrobkov. Materiál je postavený prioritne na farebných obrázkoch a sprievodných úlohách typu doplň správne písmeno do pomenovania. 

Autori: 
Fojtíková Milada, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
14s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: