Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti tvorby testov – zatvorených úloh a komunikatívnych aktivít podľa typológie DELF a externej a internej časti maturitnej skúšky.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
957/2012 - KV
Druh: