Tlačové správy

Zobrazujem 16 - 30 z celkového počtu 32 tlačových správ
Dátum Tlačová správa
29.09.2017 - 00:00 Medzinárodná konferencia o prevencii extrémizmu v školskom prostredí
25.09.2017 - 00:00 Tvorba úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy
14.09.2017 - 00:00 Ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu
08.09.2017 - 00:00 Učitelia sa môžu od septembra bezplatne vzdelávať ako zážitkovo učiť environmentálnu výchovu
04.09.2017 - 00:00 Letnú škola v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“
16.06.2017 - 00:00 Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému
25.04.2017 - 00:00 Školskí logopédi z celého Slovenska rokovali v Trnave
20.04.2017 - 00:00 Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje
20.04.2017 - 00:00 Národný projekt na podporu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry úspešne pokračuje
24.03.2017 - 00:00 Pokračovanie úspešnej spolupráce MPC a eSlovensko – darček ku dňu učiteľov
10.02.2017 - 00:00 Stretnutie školských koordinátorov so zástupcami národného koordinačného centra štúdie PISA 2018 v Košiciach
07.02.2017 - 00:00 Odborný seminár MPC - Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania
01.02.2017 - 00:00 Vernisáž výstavy „PORYVY DUŠE“
18.01.2017 - 00:00 V MPC sa stretli riešitelia projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
15.12.2016 - 00:00 Odborné semináre „Bez predsudkov“ spojené s premietaním filmu Rytmus sídliskový sen