Odborné semináre „Bez predsudkov“ spojené s premietaním filmu Rytmus sídliskový sen