V MPC sa stretli riešitelia projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Metodicko-pedagogické centrum ako hlavný koordinátor národného projektu organizovalo v Bratislave dňa 17. 1. 2017 stretnutie riešiteľov projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

streda, 18. január 2017 - 0:00