Technický materiál 2. časť

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na poznávanie a prácu s papierom, textilom, drevom a odpadovým materiálom. Vypracovaním pracovných listov si žiaci hravou formou upevnia a rozšíria svoje poznatky z oblasti technických materiálov.

Autori: 
Adamková Erika, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
23s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ea_technicky_materialy_2cast.pdf1010,38 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: