Systém na organizovanie času a riadenia projektov

Informačné technológie zasahujú do všetkých oblastí života. V oblasti plánovania času existujú aplikácie, ktoré v spojení s komunikačnými nástrojmi vytvárajú digitálne prostredie vhodné na skvalitnenie organizovania času vedúcich pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov škôl a na ich vzájomnú kooperáciu pri riešení rôznych úloh.
Učebný zdroj sa zameriava na využitie dostupných informačných technológií, ktoré môžu pri organizovaní času pomôcť natoľko, že zvládnutie týchto systémov a ich správne použitie môže ušetriť množstvo práce a zvýšiť kvalitu plánovania organizovaných udalostí, ale môže pomôcť aj pri samotnej realizácii plánovaných činností.

Autori: 
V. Výboh
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1303-3
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
46s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: