Staň sa turistickým sprievodcom, staň sa meteorológom

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre žiakov základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na témy: - Ako žije les,- Lesné dreviny, - Lesné kvitnúce byliny, - Lesné bezstavovce, - Lesné stavovce, - Lesný ekosystém.

Autori: 
Urbanová Valéria, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
14s.
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: