Staň sa oceánografom, seizmológom

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti oceánografie a seizmológie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o vednej disciplíne zaoberajúcej sa štúdiom oceánov a morí sveta a taktiež zemetraseniami a s nimi spojenými javmi.

Autori: 
Urbanová Valéria, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
26s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: