Staň sa kartografom

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti kartografie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o zostrojovaní, obsahom, používaním a vývojom máp.

Autori: 
Urbanová Valéria, PaedDr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon vu_stan_sa_kartografom.pdf1,6 MB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: