Spoznávame historické pamiatky mesta Prešova

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi so spoznávaním historických pamiatok mesta Prešov v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu jeho históriou a životom predkov v minulosti. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky a vedomosti prostredníctvom pracovných listov v závere publikácie.

Autori: 
Novacká Eva, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
30s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: