Spoznávame a meriame meteorologické prvky

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo navrhnúť súbor učebných textov a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Použitím pracovných listov by žiaci mali odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery a byť schopní selektovať informácie.

Autori: 
Nôtová Natália, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
27s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: