Slovné druhy

Autorka vytvorila učebný zdroj na upevňovanie učiva o podstatných menách, zámenách, slovesách, číslovkách a spojkách. Jednotlivé slovné druhy si žiaci precvičujú na základe východiskového textu plnením úloh v pracovných listoch, ktoré sú rozličného zamerania a typu, napr. dopíš, roztrieď, vypíš, nájdi, utvor správne dvojice, vyhľadaj, urč a pod. Pomerne veľký priestor v jednotlivých zadaniach je venovaný opakovaniu skloňovacích vzorov podstatných mien.

Autori: 
Pappová Katarína, Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
21s.
Elektronická verzia: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon kp_slovne_druhy.pdf473,96 KB
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: